اعلام اقساط نهضت ملی مسکن برای اقشار پایین و میانه

به گزارش گردشیا، وزارت راه و شهرسازی، مبلغ اقساط ماهیانه طرح نهضت ملی مسکن برای اقشار کم عایدی در منطقه ها مختلف کشور را بین 1 میلیون و 800 هزار تومان تا 3 میلیون و200 هزار تومان در نظر گرفته و مبلغ اقساط برای گروههای میانه را بین 2 میلیون و 300 هزار تا 4 میلیون و 200 هزار تومان برآورد نموده است.

اعلام اقساط نهضت ملی مسکن برای اقشار پایین و میانه

به گزارش ایسنا، نام 2 میلیون 506 هزار و 63 هزار نفر تا روز 17 دی ماه 1400 در طرح نهضت ملی مسکن از یک طرف گویای تقاضای بالقوه برای مسکن در کشور و از سوی دیگر امیدواری خانوارها برای خانه دار شدن به وسیله این طرح را نشان می دهد. از 20 دی ماه نیز ثبت نام از افراد مجرد بالای 23 سال در این پروژه آغاز می گردد. در عین حال نمی توان نگرانی اقشار پایین و میانه جامعه از پرداخت آورده اولیه و اقساط این واحدها را نادیده گرفت.

رقم تسهیلات 250 تا 450 میلیون تومان

چند روز قبل، رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ اندازه آورده اولیه برای ساکنان شهر تهران را حدود 150 میلیون تومان گفت. مبلغ وام این طرح نیز در تهران 450 میلیون تومان، در کلان شهرهای بیش از یک میلیون نفر 400 میلیون تومان، مراکز استانها 350 میلیون، سایر منطقه ها شهری 300 میلیون و در روستاها 250 میلیون تومان با حداکثر مدت بازپرداخت 18 سال و طول دوره مشارکت ساخت 2 تا 3 سال است.

درخصوص قیمت تمام شده نیز بارها مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام نموده اند که قیمت واحدها براساس نرخ تمام شده خواهد بود که طبیعتا قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد می تواند در نرخ تمام شده تاثیر بگذارد. به همین علت پرداخت به موقع آورده از سوی متقاضیان در تحویل به موقع و مصون ماندن طرح از تورم های آینده تاثیرگذار است.

اقشار پایین و میانه در تهران ماهیانه 3.2 تا 4.2 میلیون تومان می پردازند

آنطور که از شواهد و قرائن برمی آید وزارت راه و شهرسازی در کوشش است تا نرخ سود تسهیلات برای دهکهای 4 و 5 جامعه 9 درصد و برای دهکهای 1 تا 3 که عمدتا اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند 5 درصد معین گردد. با این حساب در تهران برای تسهیلات 450 میلیون تومانی با نرخ سود 9 درصد برای دهک های4 و 5، مبلغ اقساط بدون سود دوران مشارکت 4 میلیون و 200 هزار تومان است. بعلاوه رقم اقساط با نرخ سود 5 درصد برای دهک های اول تا سوم نیز بدون سود دوران مشارکت 3 میلیون و 200 هزار تومان برآورد شده است.

در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلون نفر برای تسهیلات 400 میلیون تومانی با با نرخ سود 9 درصد برای دهک های4 و 5، مبلغ اقساط بدون سود دوران مشارکت 3 میلیون و 700 هزار تومان است. بعلاوه رقم اقساط با نرخ سود 5 درصد برای دهک های اول تا سوم نیز بدون سود دوران مشارکت 2 میلیون و 800 هزار تومان برآورد شده است.

در مراکزاستان برای تسهیلات 350 میلیون تومانی با نرخ سود 9 درصد برای دهک های4 و 5، مبلغ اقساط بدون سود دوران مشارکت 3 میلیون و 300 هزار تومان است. بعلاوه رقم اقساط با نرخ سود 5 درصد برای دهک های اول تا سوم نیز بدون سود دوران مشارکت 2 میلیون و 500 هزار تومان برآورد شده است.

در سایر منطقه ها شهری برای تسهیلات 300 میلیون تومانی با نرخ سود 9 درصد برای دهک های4 و 5، مبلغ اقساط بدون سود دوران مشارکت 2 میلیون و 800 هزار تومان است. بعلاوه رقم اقساط با نرخ سود 5 درصد برای دهک های اول تا سوم نیز بدون سود دوران مشارکت 2 میلیون و 100 هزار تومان برآورد شده است.

در منطقه ها روستایی برای تسهیلات 250 میلیون تومانی با نرخ سود 9 درصد برای دهک های4 و 5، مبلغ اقساط بدون سود دوران مشارکت 2 میلیون و 300 هزار تومان است. بعلاوه رقم اقساط با نرخ سود 5 درصد برای دهک های اول تا سوم نیز بدون سود دوران مشارکت 1 میلیون و 800 هزار تومان برآورد شده است.

در این مدل تخصیص یارانه نرخ سود به گروههای کم عایدی رقم اقساط را کاهش داده و پرداخت آن را برای خانوار توان پذیر می نماید.

مبلغ اقساط ماهیانه برای سایر اقشار 3.9 تا 7 میلیون تومان

از سوی دیگر نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن برای دیگر اقشار جامعه 18 درصد معین شده است. بر این اساس در تهران برای تسهیلات 450 میلیون تومانی، مبلغ اقساط ماهانه بدون سود دوران مشارکت 7میلیون تومان است.

در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر برای تسهیلات 400 میلیون تومانی مبلغ اقساط ماهانه بدون سود دوران مشارکت 6 میلیون و 300 هزار تومان است. در مراکز استان ها برای تسهیلات 350 میلیون تومانی مبلغ اقساط ماهانه بدون سود دوران مشارکت 5 میلیون و 500 هزار تومان است. بعلاوه، در سایر شهرها برای تسهیلات 300 میلیون تومانی مبلغ اقساط ماهانه بدون سود دوران مشارکت 4 میلیون و 700 هزار تومان است. در منطقه ها روستایی برای تسهیلات 250 میلیون تومانی مبلغ اقساط ماهانه بدون سود دوران مشارکت 3 میلیون و 900 هزار تومان است.

متقاضی می تواند در صورت تمایل سود دوران مشارکت مدنی را نیز به صورت اقساطی در طول دوره فروش اقساطی پرداخت کند.

تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق ممتاز بانک مسکن و اقساط ماهانه

از طرف دیگر، تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق ممتاز بانک مسکن به صورت انفرادی و زوجین قابل پرداخت است. نرخ سود این تسهیلات 17.5 درصد و بازپرداخت آن 12 ساله خواهد بود. جزئیات این بخش نیز شامل موارد زیر است:

اقساط ماهانه تسهیلات 400 میلیون تومانی زوجین در تهران ماهانه 6 میلیون و 700 هزار تومان و اقساط ماهانه تسهیلات 200 میلیون تومانی انفرادی در تهران، ماهانه 3 میلیون و 300 میلیون تومان است.

اقساط ماهانه تسهیلات 320 میلیون تومانی زوجین در مراکز استان ماهانه 5 میلیون و 300 هزار تومان و اقساط ماهانه تسهیلات 160 میلیون تومانی انفرادی در مراکز استان، ماهانه 2 میلیون و 700 میلیون تومان است.

اقساط ماهانه تسهیلات 240 میلیون تومانی زوجین در سایر شهرها ماهانه 4 میلیون تومان و اقساط ماهانه تسهیلات 120 میلیون تومانی انفرادی در سایر شهرها، ماهانه 2 میلیون تومان است.

قسط نهضت مسکن، کمتر از اجاره بها است

وزارت راه و شهرسازی با مقایسه مبلغ اجاره ماهیانه که مستاجرها پرداخت می نمایند، مشارکت در طرح نهضت ملی مسکن را ارزان دانسته است. طبق تحلیل این وزارتخانه و با اتکا به اجاره بهای هر مترمربع در شهر تهران در انتها آذرماه 1400 که معادل 84 هزار تومان است، اجاره ماهانه یک واحد آپارتمان 100 متری در شهر تهران حدود 8 میلیون و 400 هزار تومان خواهد بود. از این رو پرداخت اقساط تسهیلاتی برای ساخت مسکن کمتر از هزینه اجاره یک واحد مسکونی برای زندگی خواهد بود با این تفاوت که پرداخت اقساط منجر به خانه دار شدن خانوار خواهد شد.

با وجود اجاره بها فوق الذکر بعلاوه تأمین هزینه های زندگی، امکان پس انداز برای خانوار وجود نخواهد داشت. با فرض اینکه خانوار بتواند پس انداز کند، با وجود تورم دو رقمی در کشور که منجر به کاهش ارزش پول ملی شده و افزایش قیمت مسکن، امکان خرید واحد مسکونی به وسیله خانوار کاهش خواهد یافت. در صورتیکه خرید اقساطی مسکن در واقع اتکا به پس انداز آینده است و خیلی زودتر خانوار را به هدف خود می رساند. بعلاوه با مکانیزیم خانه دارشدن با استفاده از تسهیلات ساخت و نوسازی مسکن در برنامه حمایتی دولت (نهضت ملی مسکن) که اراضی دولتی را مورد استفاده قرار می دهد و هزینه زمین تقریبا صفر می گردد، طول دوره انتظار خانوار برای خرید مسکن به شدت کاهش خواهد یافت.

بعلاوه، دریافت تسهیلات مذکور به وسیله خانوار چه به صورت شخصی و چه در طرح حمایتی دولت منجر به ایجاد مالکیت واحد مسکونی می گردد که علاوه بر تامین احتیاج اساسی خانوار برای مکان زندگی، یک کالای سرمایه ای و با دوام نیز محسوب می گردد و همرا با رشد قیمت های عمومی، قیمت مسکن به عنوان سرمایه خانوار نیز افزایش می یابد، درحالیکه مبلغ اقساط در طی سال های بازپرداخت تسهیلات (حداکثر 18 سال) ثابت خواهد بود.

با توجه به اینکه طول دوره ساخت حداقل 2 تا 3 سال به طول می انجامد و متقاضی باید پس از تکمیل واحد مسکونی و تحویل واحد آغاز به پرداخت اقساط کند عملا رقم اقساط محاسبه در فوق از دو تا سه سال آینده آغاز خواهد شد. بدیهی است تا آن موقع عایدی ماهانه خانوار نیز تقریباً معادل با تورم افزایش خواهد یافت و پرداخت اقساط برای خانوار توان پذیر شده و فشار پرداخت اقساط کاهش می یابد.

مطابق تحلیل وزارت راه و شهرسازی، پس از آغاز دوران فروش اقساطی و آغاز بازپرداخت تسهیلات، مبلغ تسهیلات ثابت باقی می ماند، در حالی که عایدی خانوار متناسب با تورم سالانه افزایش خواهد یافت. از این رو در دو الی سه سال ابتدایی دوران فروش اقساطی، بازپرداخت تسهیلات ممکن است در بعضی موارد با فشار اقتصادی برای خانوار همراه باشد اما پس از گذشت دو تا سه سال ابتدایی فروش اقساطی و با افزایش عایدی خانوار، پرداخت اقساط تحمل پذیرمی گردد و خانوار تحت فشار نخواهد بود.

وزارت راه و شهرسازی قبلا اعلام نموده بود که دولت بیشترین یاری یارانه ای را برای تسهیلات گروههای کم عایدی متقاضی طرح نهضت ملی مسکن انجام خواهد داد. دولت برای تأمین مسکن گروه های کم عایدی و حمایت از این اقشار پرداخت یارانه سود تسهیلات را در نظر گرفته که وزارت راه و شهرسازی اعلام نموده در حال حاضر مجدانه پیگیر تأمین منابع لازم برای پرداخت یارانه سود اقشار کم عایدی جامعه است.

منبع: فرارو
انتشار: 2 اردیبهشت 1401 بروزرسانی: 2 اردیبهشت 1401 گردآورنده: gardeshia.ir شناسه مطلب: 2145

به "اعلام اقساط نهضت ملی مسکن برای اقشار پایین و میانه" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اعلام اقساط نهضت ملی مسکن برای اقشار پایین و میانه"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید