کاهش چشمگیر فراوری برق نیروگاه های برق آبی، اوضاع بارندگی در کشور وخیم است

به گزارش گردشیا، به گزارش خبرنگاران، کشورمان، در منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته است و 40 درصد جمعیت آن در نقاطی زندگی می نمایند که 20 درصد منابع آبی در آن منطقه ها وجود دارد. بر این اساس، اکنون کشور شرایط مناسبی از نظر دسترسی به آب نداشته و در عین حال احتیاج به آب نیز بیشتر شده است. گرچه در سال های گذشته و بعد از چند سال خشکسالی پیاپی، شرایط بارش های کشور کمی بهتر شده است، اما نمی توان مطمئن بود که این شرایط دوام داشته باشد.

کاهش چشمگیر فراوری برق نیروگاه های برق آبی، اوضاع بارندگی در کشور وخیم است

متاسفانه چندین سال است بارش های مطلوبی در کشور گزارش نشده است. زمستان سال 99 بارش های چشمگیری رقم نخورد، به طوری که در بعضی از شهر های کشور هم بارش باران گزارش نشده است و این خود نویدبخش خشکسالی در کشور است.

تامین آب کشاورزی پاییز سال جاری یک دغدغه اصلی است

قاسم تقی زاده خامسی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفای کشور گفت: به طور کلی در دو سال اخیر و بعد از سال ها خشکسالی پیاپی، شرایط بارش های کشور کمی بهتر شده است، اما نمی توان مطمئن بود که این شرایط دوام داشته باشد.

او اضافه نمود: مشکل دیگری که کشور و منابع آبی را تهدید می نماید، بروز تغییر اقلیم است که اثرات خود را روی منابع آبی می گذارد.

خامسی اعلام کرد: آنالیز فرایند بارش ها نشان از تغییر اقلیم در کشور می دهد به طوری که اندازه بارندگی در استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان بیشتر از آذربایجان های شرقی و غربی گزارش شده است.

معاون وزیر نیرو ادامه داد: متاسفانه اندازه دسترسی به آب در کشور کم است به طو ری که در چند ماه گذشته اندازه مصرف آب در کشور به خصوص در شهر تهران افزایش یافته است.

تقی زاده خامسی اظهار کرد: حدود 40 میلیارد مترمکعب از مخازن سد های کشور پر است و نسبت به سال گذشته حدود 3 تا 4 درصد کاهش حجم سد ها را داشته ایم که امیدواریم با این اندازه از حجم آب بتوانیم آب کشاورزی کشور را تامین کنیم.

در سال هایی که کمبود بارش کشور را در شرایط کم آبی قرار داده است، آمار ها حکایت از این دارند که اوضاع منابع آبی در نزدیکی شرایط اضطراری است و اگر مردم در مصرف آب صرفه جویی ننمایند، ساعت های بی آبی در راه است.

بر این اساس با توجه به شرایط کاهش بارندگی ها در سال آبی 1400 پیش بینی می گردد که همچون آنچه در سال آبی 1397- 1396 در بعضی از شهر های کشور رخ داد، با کم آبی روبرو شویم.

3/2 میلیمتر بارش در حوضه آبریز سد های استان تهران در سال 1400

محمد شهریاری مدیر دفتر تاسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه ای تهران، گفت: اگر بخواهیم به زبان ساده کاهش 899 میلیون مترمکعب آب را تفسیر کنیم، باید بگوییم این عدد بیش از چهار برابر مخزن پر سد امیرکبیر و دو برابر مخزن پر سد طالقان است.

او ادامه داد: این اندازه کاهش باعث شد که ما آغاز سال آبی نو را با کاهش مخزن 314 میلیون متر مکعبی نسبت به انتهای شهریور سال گذشته تجربه کنیم، این اندازه کاهش حجم مخزن و ذخیره طبیعتاً با توجه به خشکسالی حاکم در کشور و استان تهران می تواند تبعات زیادی را در پی داشته باشد.

مدیر دفتر تاسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه ای تهران اعلام کرد: هم اکنون سد امیرکبیر 88 میلیون متر مکعب موجودی مخزن دارد که سال گذشته این حجم 128میلیون متر مکعب بود و سد طالقان در حال حاضر 197 میلیون متر مکعب ذخیره مخزن دارد که در سال گذشته این عدد در چنین روزی 280 میلیون متر مکعب آب ثبت شده بود. تجمیع ذخیره مخازن سد های امیرکبیر و طالقان در سامانه غرب 296 میلیون متر مکعب می گردد که سال گذشته در چنین روزی این حجم 408 میلیون مترمکعب بود و کاهش 123 میلیون متر مکعبی را در سامانه غرب شاهد هستیم.

شهریاری با بیان اینکه در سد های سامانه شرق، سد لار 43 میلیون متر مکعب، سد لتیان 26 میلیون مترمکعب و سد ماملو 77 میلیون متر مکعب ذخیره دارند، گفت: سال گذشته در چنین روزی سد لار 96 میلیون مترمکعب، سد لتیان 54 میلیون مترمکعب و سد ماملو 171میلیون متر مکعب ذخیزه آبی داشتند. در حال حاضر جمع کل این مخازن 146 میلیون متر مکعب است. سال گذشته 321 میلیون متر مکعب موجودی آب این سد ها بود که متأسفانه در این سامانه 175 میلیون متر مکعب با کاهش ذخیره آب روبرو شدیم.

او توضیح داد: شرایط بارش ها در فروردین 1400 در طول 53 سال اخیر هم بی سابقه بوده است، به طوری که در مجموع 3/2 میلیمتر بارش در حوضه آبریز سد های استان تهران شاهد بودیم. این در حالی است که فروردین 1399 نزدیک به 137 میلی متر بارش داشتیم که همین بارش اندک باعث شد حجم آب ورودی به سد ها با افت شدیدی روبرو گردد و افزایش دمای هوا هم موجب شد اندک برفی که در حوضه آبریز سد ها داشتیم، بدون اینکه روان آبی داده باشد ذوب شده و شرایط آبگیری سد ها را با مشکل جدی روبرو کند.

این اعداد نشان می دهد سالی کم آبی پیش روی کشور و به ویژه تهران است و اگر مردم نسبت به مصرف بهینه آب بی تفاوت باشند، جیره بندی آب نخستین راه چاره برای مدیریت منابع آبی است.

انرژی برق آبی از مدار خارج شده است / وخامت اوضاع بارندگی در کشور

بر این اساس احد وظیفه، رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور گفت: در جا هایی تنش آبی و شرایط بحرانی است، به خصوص در جنوب غرب، جنوب، نیمه شرقی کشور این شرایط است. شاید کمترین تنش آبی در منطقه ها شمالی تر کشور داریم، ولی با توجه به جمعیت تهران علی رغم اینکه بارندگی تهران، قزوین و… که منابع آب آن ها مشترک است، سال قبل 25 درصد زیر نرمال بود، ولی با توجه به کمیت و نفوسی که در استان تهران و همین طور در البرز ساکن است در شرایط تنش آبی قرار داریم.

او ادامه داد: به طور کلی از نظر بارندگی یکی از خشک ترین سال ها را سپری کردیم، به طوری که در استان های جنوب غرب، غرب و جنوب و بعلاوه نیمه شرقی از حدود 75-50 درصد بارندگی ها زیر نرمال بود و این موضوع خیلی شرایط وخیمی را ایجاد نموده است. نیمه شرقی کشور منطقه بیابانی و کویری است و بارش سالانه خیلی نیست و بین 150-100 میلی متر است، ولی در نیمه غربی به خصوص کرمانشاه، ایلام و چهارمحال که سرچشمه رود های بزرگ هستند، کاهش بارندگی از 50-30 درصد در این استان ها کمبود جدی در منابع آبی ایجاد نموده است.

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور اضافه نمود: هیچ استانی در کشور نیست که از حدود 20 درصد بارندگی کمتر از نرمال داشته باشد، یعنی همه کشور دچار خشکسالی شده اند به خصوص نیمه غربی، جنوب غربی و جنوب و نیمه شرقی. یعنی اغلب منطقه ها کشور خشکسالی شدیدی را سپری نموده اند، دبی رودخانه ها کاهش یافته، انرژی برقابی از چرخه فراوری خارج شده و خسارت هنگفتی در کشاورزی وارد نموده، اما برای سال آینده تنش آبی بخشی از این امر است و حتی بر آب شرب که در خیلی از شهر ها از آب جاری تامین می شد اثر شدید خود را گذاشته است، بعلاوه به علت کمبود بارش و گرم تر از نرمال شدن هوا در زمستان گذشته بارش برف کمتر بود و زودتر از موعد هم ذوب شد، در نتیجه کمبود جدی را در آب شرب در خیلی از نقاط شاهدیم.

کاهش چشمگیر فراوری برق نیروگاه های برق آبی در کشور

مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور با اشاره به آخرین شرایط نیروگاه های برق آبی در کشور گفت: متاسفانه با توجه به خشکسالی و کمبود بارش در سال گذشته توان فراوری برق در نیروگاه های برق آبی کشور به شدت کاهش یافت.

او ادامه داد: در حال حاضر اندازه فراوری برق در نیروگاه های برق آبی کشور نسبت به سال گذشته 70 درصد کاهش یافته است، به طوری که احتیاج کشور در حال حاضر از طریق نیروگاه های حرارتی و با توان کامل تامین می گردد.

رجبی مشهدی اعلام کرد: در مجموع ظرفیت نیروگاه های برق آبی کشور بیش از 12 هزار مگاوات است که در تابستان سال جاری به طور میانه فقط 4 تا 5 هزار مگاوات آن در مدار بوده است.

سخنگوی صنعت برق اضافه نمود: در حال حاضر کاهش فراوری از نیروگاه های برق آبی مربوط به کارون بوده است که متاسفانه سال جاری با کمبود بارش در استان خوزستان روبرو بوده ایم.

او در مورد از رده خارج شدن بعضی از نیروگاه ها از مدار فراوری گفت: به طور کلی 15 درصد از نیروگاه های کشور برای انجام تعمیرات اساسی طی برنامه ریزی های اجرا شده از مدار خارج شده اند که قرار است این نیروگاه ها به زودی وارد مدار فراوری شوند.

رجبی مشهدی توضیح داد: فرایند سوخت رسانی به نیروگاه ها مطلوب است و در صورت تداوم این فرایند، مسئله ای در تامین برق در فصل زمستان رخ نخواهد داد. اکنون شرایط سوخت رسانی به نیروگاه ها نسبت به پارسال خیلی بهتر شده است.

او اعلام کرد: فرایند سوخت رسانی به خصوص سوخت دوم برای نیروگاه ها که همان گازوییل است، خوب بوده و اکنون در حال تکمیل مخازن نیروگاه ها هستیم.

سخنگوی صنعت برق کشور گفت: چنانچه این شرایط تا خاتمه آبان ماه ادامه یابد و مخازن سوخت دوم نیروگاه ها تکمیل گردد، در زمستان مسئله ای در تامین برق ایجاد نخواهد شد.

رجبی مشهدی اضافه نمود: آمار ها نشان می دهد در زمستان سال گذشته در بعضی روزها، گاز تحویلی به نیروگاه ها به زیر 70 میلیون مترمکعب در روز رسید.

او اعلام کرد: اگر نیروگاه های کشور بخواهند با همه ظرفیت خود کار نمایند، سوختی معادل 190 میلیون متر مکعب گاز در روز احتیاج دارند، بنابراین بقیه سوخت مورد احتیاج نیروگاه ها در زمستان از طریق سوخت مایع تامین شده است.

مسئله آب در ایران بحرانی ماندگار است، بر این اساس خشکسالی نه تنها با خاتمه تابستان تمام نشده بلکه بر اساس پیش بینی هواشناسی افراد باید بیش از پیش در مصرف آب صرفه جویی نمایند، چرا که بارندگی چشمگیری در این روزها نخواهیم داشت. با رعایت الگوی مصرف در سایه شیوع کرونا و لزوم رعایت شیوه نامه های بهداشتی محدودیتی در استفاده از آب شرب برای هیچ یک از هموطنان به وجود نخواهد آمد.

منبع: خبرنگاران

منبع: تجارت نیوز
انتشار: 1 آذر 1400 بروزرسانی: 1 آذر 1400 گردآورنده: gardeshia.ir شناسه مطلب: 1994

به "کاهش چشمگیر فراوری برق نیروگاه های برق آبی، اوضاع بارندگی در کشور وخیم است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "کاهش چشمگیر فراوری برق نیروگاه های برق آبی، اوضاع بارندگی در کشور وخیم است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید